Godkjenninger

.


RailCom har etter søknad hos Direktoratet for byggkvalitet blitt tildelt sentral godkjenning for ansvarsrett hvilket gir en bekreftelse på RailCom som utførende entrepenør har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven.

.


Registret_elinnstalatør

RailCom er registrert elinstallatør.

.

.

.transq_qualified

TransQ er et kvalifiseringssystem for leverandører til skandinaviske transportorganisasjoner. De deltagende transportorganisasjonene bruker TransQ for å få den informasjonen de trenger når de ved innkjøp skal velge leverandør.

For leverandører innebærer TransQ muligheten til å på en enkelt og strukturert måte å kvalifisere seg for leveranser av varer og tjenester til et flertall nordiske transportselskap.


StartBANK_qualified

Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen», etablert et felles leverandørregister for BA-næringen, kalt StartBANK. Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter.