Prosjekter

Spor og Trikk

Vinterberedskap
Svillebytte Gjøvikbanen 2014
Rammeavtale JBV: Maskiner og Sporsveiser
ØKB-2014 – Div. arbeider underbygning
Fornyelse Alnabru 2014
H1 Vinstra
Kjelsås trikke-trasé
Lørenbanen O1 overbygning
-ØKB 2013 – Fornyelsesarbeider
BSO 2011-2012.
Sørli-Bråten – Reetablering av dobbelspor.
Ryen hensettingsspor.
Proxll – Føringsveier Alnabru.
Holtet-Sørlie – Reetablering av dobbelspor
Majorstuen – Stalling av MX-tog (inkl. sporbygging)
Spikkestad – Sville og vekselbytte.
Spikkestad – Utskifting av fire bruer (2 sider).
Romeriksporten Vannsikring
Drammensveien Trikkarbeid
Majorstuen føringsveier og strømskinner (verkstedhall)
Vinterberedskap Alnabru snørydding
Romeriksporten skinnebytte
Jensrud forberedende arbeider
Filipstad Togvask

Telekom
Norkring – Ersfjord mastebytte
Norkring – Ogna mastebytte
Norkring – Sopanefjell mastebytte
Telenor 4G Strålekabel T-banen Oslo.
Norkring – Raufoss 2 mastebytte
Bergensbanen – Trekkerør for fiber.
Mobile Norway – Bygging og idriftsettelse basestasjoner 2G/3G.
Mongstad Oljerafineri – 50m DAL tårn
Mongstad Oljerafineri – S7 mast
MIT – Mobilt Internet på Tog
UBS – Demontering av master Østfold- og Kongsvingerbanen.
Kvitvola – Levering og installasjon av 60m bardunert vindmålingsmast.
Raskiftet – Levering og installasjon av 99m bardunert vindmålingsmast.
Nødnett Basestasjon (komplett tårn inkl. tele og radiolinje)
Scanradio masteriving (Nordstrand)
Nødnett basestasjon på tak
Oslo S signalmaster
Nødnett vegtunneler