RailCom AS

Prosjekter

Spor og Trikk

- Vinterberedskap
- Svillebytte Gjøvikbanen 2014
- Rammeavtale JBV: Maskiner og Sporsveiser
- ØKB-2014 - Div. arbeider underbygning
- Fornyelse Alnabru 2014
- H1 Vinstra
- Kjelsås trikke-trasé
- Lørenbanen O1 overbygning
- -ØKB 2013 - Fornyelsesarbeider
- BSO 2011-2012.
- Sørli-Bråten - Reetablering av dobbelspor.
- Ryen hensettingsspor.
- Proxll - Føringsveier Alnabru.
- Holtet-Sørlie - Reetablering av dobbelspor
- Majorstuen - Stalling av MX-tog (inkl. sporbygging)
- Spikkestad - Sville og vekselbytte.
- Spikkestad - Utskifting av fire bruer (2 sider).
- Romeriksporten Vannsikring
- Drammensveien Trikkarbeid
- Majorstuen føringsveier og strømskinner (verkstedhall)
- Vinterberedskap Alnabru snørydding
- Romeriksporten skinnebytte
- Jensrud forberedende arbeider
- Filipstad Togvask

Telekom
- Norkring - Ersfjord mastebytte
- Norkring - Ogna mastebytte
- Norkring - Sopanefjell mastebytte
- Telenor 4G Strålekabel T-banen Oslo.
- Norkring - Raufoss 2 mastebytte
- Bergensbanen - Trekkerør for fiber.
- Mobile Norway - Bygging og idriftsettelse basestasjoner 2G/3G.
- Mongstad Oljerafineri - 50m DAL tårn
- Mongstad Oljerafineri - S7 mast
- MIT - Mobilt Internet på Tog
- UBS - Demontering av master Østfold- og Kongsvingerbanen.
- Kvitvola - Levering og installasjon av 60m bardunert vindmålingsmast.
- Raskiftet - Levering og installasjon av 99m bardunert vindmålingsmast.
- Nødnett Basestasjon (komplett tårn inkl. tele og radiolinje)
- Scanradio masteriving (Nordstrand)
- Nødnett basestasjon på tak
- Oslo S signalmaster
- Nødnett vegtunneler