Telekom

Vi utfører arbeid innenfor samtlige områder innenfor feltet, i hovedsak arbeider vi med:

  • Konstruksjons-arbeid med grunnarbeid
  • Bygging av master og tårn med kran og helikopter
  • Antenne og RF-kabel-installasjoner
  • Radiolinje-installasjon og driftsetting
  • 48V likeretter-installasjon og driftsetting
  • Installasjon og driftsetting av radiobasestasjoner, Node A og optiske systemer.