top of page

TeleCom

Vi utfører arbeid innenfor samtlige områder innenfor feltet, i hovedsak arbeider vi med:

Konstruksjons-arbeid med grunnarbeid

Bygging av master og tårn med kran og helikopter

Antenne og RF-kabel-installasjoner

Radiolinje-installasjon og driftsetting

48V likeretter-installasjon og driftsetting

Installasjon og driftsetting av radiobasestasjoner, Node A og optiske systemer.

bottom of page