top of page

Kritikkverdige forhold

Bruk skjemaet nederst for henvendelser

vedrørende kritikkverdige forhold.

 

Hva er varsling og "kritikkverdige forhold"?

Varsling: Å melde fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med saken.

Kritikkverdige forhold = forhold som er i strid med:

 

Rettsregler: RailComs interne skriftlige retningslinjer

Etiske normer som er godt utbredt og som det er stor aksept for i samfunnet generelt

Eksempler på dette kan være:

Fare for liv eller helse

(brudd på sikkerhetsregler, systematisert eller gjentakende undervurdering / forenkling av sikkerhetstiltak / brudd på arbeidstidsordninger.

Fare for klima eller miljø

(forurensing uforsvarlig arbeidsmiljø (mobbing / trakassering / diskriminering).

Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

(bestikkelser, underslag, tyveri)

Brudd på personopplysnings sikkerheten

Hvorfor bør man varsle?

Varsling er bra! Ved varsling kan kritikkverdige forhold som er skadelig for ansatte, bedriftens økonomi, renommé eller miljø rettes opp i. Ansatte og andre som er villige til å varsle er en svært viktig og verdsatt ressurs. Dersom du ser noe som ikke er riktig eller føles riktig ut, er du pliktet til å varsle oss som entreprenør om dette.  Hvis du oppdager slike kritikkverdige forhold og melder fra, vil RailCom håndtere disse henvendelsene på riktig måte.

 

Takk for at du sier ifra!

Dersom du ønsker å varsle anonymt legger du kun igjen en beskjed og unnlater å legge igjen personlige opplysninger.

Takk for at du sendte inn!

IMG_7372.JPEG
bottom of page