top of page
  • Jonna Harding

Bygging for Bærekraft: Railcom støtter Tiny Workers og Pollinator-Parker

I en verden hvor store maskiner ofte dominerer landskapet, er det de små, men avgjørende "maskinene" i naturen som også fortjener vår oppmerksomhet. Railcom er stolt av å støtte Tiny Workers i deres innsats for å bevare og fremme biologisk mangfold gjennom opprettelsen av Pollinator-Parker. Disse parkene fungerer som blomstrende oaser for villbier, humler og sommerfugler – essensielle pollinatorer som bidrar til å opprettholde økosystemene våre.


"Villbiene spiller en uvurderlig rolle i naturen ved å pollinere blomster og avlinger som er avgjørende for vår matforsyning og økosystemenes helse. Ved å støtte Tiny Workers og deres initiativ med Pollinator-Parker, tar Railcom et konkret steg mot å sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner." sier Elin Mesna Helliksen, daglig leder i Railcom.

Visste du at villbier alene står for en tredjedel av all pollinering i naturen? Uten deres arbeid ville mange av våre matplanter og blomster ikke kunne produsere frø og frukt som er essensielle for videre liv i økosystemene våre.


Pollinator-Parkene som Tiny Workers etablerer, er mer enn bare blomsterenger og bieboliger. De er også kunnskapsrike møteplasser som lar lokalsamfunn lære om og engasjere seg i bevaring av pollinatorer. Railcoms støtte til disse initiativene er en del av vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål, spesielt mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn, mål 15 om liv på land, og mål 17 om samarbeid for å nå målene.


Ved å investere i Pollinator-Parker bidrar vi til å sikre fremtidige generasjoners tilgang til sunn mat og et balansert økosystem. Railcom oppfordrer andre bedrifter og samfunnsaktører til å følge vår ledelse og støtte initiativer som fremmer biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.


Besøk Tiny Workers' nettside for å lære mer om deres arbeid og hvordan du kan bidra til å støtte villbiene i Norge. https://www.tinyworkers.no/Comments


bottom of page