top of page
  • Jonna Harding

Fornyelse av Rørosbanen: En Dag Bak Kulissene på Haltdalen Stasjon

Haltdalen stasjon, 1907, bilde hentet fra Norsk jernbanemuseum


I en tid der jernbaneinfrastruktur er kritisk for effektiv og sikker transport, spiller vedlikehold og fornyelse av spor en avgjørende rolle. Denne uken tar vi en nærmere titt på arbeidet som foregår på Haltdalen stasjon, en viktig del av Rørosbanen. Vi viser dere hvordan vi river sporveksel 5 på Haltdalen stasjon, en vanlig dag på arbeid som synliggjør vår dedikasjon til å oppgradere jernbanenettet.


Hvorfor Fornyes Rørosbanen?

Rørosbanen, en historisk jernbanelinje som forbinder Røros med resten av Norge, gjennomgår en nødvendig fornyelse. Hensikten er å forbedre sikkerheten, øke påliteligheten, og sikre en mer effektiv togtrafikk. Denne fornyelsen er essensiell for å møte fremtidens transportbehov og opprettholde en høy standard for passasjerer og godstransport.


Hva Er en Sporveksel?

En sporveksel, eller veksel, er en mekanisme som gjør det mulig for tog å skifte spor. Den består av bevegelige skinner som dirigerer togene fra ett spor til et annet, og er en kritisk komponent i jernbanens infrastruktur. Uten sporveksler ville det være umulig å operere et fleksibelt og effektivt jernbanenettverk.


Prosessen Bak Sporveksel-Rivingen

Arbeidet med å fjerne en sporveksel er både teknisk utfordrende og krever presisjon. Vi startet med å inspisere området og sikre at alt var klart. Deretter løsnet vi festemidlene som holder skinnene på plass. Skinnene ble så skåret i mindre deler for enkel håndtering og transport. Ved hjelp av en Huddig, løftet vi og fjernet skinnene. Så ble svillene løftet vekk. Når alt var fjernet, inspiserte vi området igjen og gjorde klart for nattskiftet, som startet jobben med grunnarbeidet og forberedelser for ny installasjon, og mer jernbane tekniske arbeider.


"Dette prosjektet er et viktig steg i å modernisere Rørosbanen. Ved å oppgradere sporvekslene, forbedrer vi sikkerheten og påliteligheten på denne historiske linjen. Det er spennende å være en del av dette viktige arbeidet," sier Andre Grøtli, prosjektleder.

En Kikk Bak Kulissene

Vårt arbeid er ikke bare teknisk, men også en kunstform i effektivitet og presisjon. Vi inviterer deg til å oppleve vår kunnskap i aksjon i filmen under. Se hvordan vi gjennomfører rivning av sporveksel 5 på Haltdalen stasjon, med både nøyaktighet og en liten dose humor. Vi er dedikerte til å oppgradere og vedlikeholde jernbanen for å sikre en trygg og pålitelig reise for alle togreisende.
Comments


bottom of page