top of page
  • Jonna Harding

Fra Helsefagarbeider til Lastebilsjåfør i Jernbanebransjen

I en overraskende karriereomveltning har RailCom fått en ny lastebilsjåfør med en unik bakgrunn – en tidligere helsefagarbeider som bestemte seg for å følge drømmen om å kjøre lastebil. I dette portrettintervjuet deler Linnea Riddargård historien om veien fra helsevesenet til jernbanetransport, hun gir råd til unge sjåfører og reflekterer over støtten hun har fått fra RailCom.Linnea fant veien til lastebilsbransjen på en litt uventet måte. Med førerkortet tatt på sparket i 2021, mens hun avsluttet oppsigelsestiden som helsefagarbeider, ble lastebilkarrieren hennes innledet i en søppelbil. En undervurdert jobb som ga henne verdifull kjøretrening og lærdom på kort tid. Etter å ha kjørt tippbil, et ønske hun hadde fra begynnelsen av, startet Linnea sitt eget firma. Hun leide seg ut som sjåfør på fulltid og ble introdusert for RailCom, som leide lastebilen hun kjørte fast.


"Overgangen til RailCom som fast ansatt i deres lastebil, og jobbing innen jernbanen, var langt fra planlagt. Veien fra førerkort på CE til nå har formet seg tilfeldig, basert på valg tatt ut ifra magefølelse, noe som har brakt meg til et sted som jeg er veldig fornøyd med." Linnea Riddargård

Som ung lastebilsjåfør hos RailCom deler Linnea gjerne råd med andre som vurderer en lignende karriere. Hun understreker viktigheten av å være ydmyk overfor erfarne kolleger, læring gjennom erfaring, og oppfordrer til å være åpen for prøving og feiling. Linnea betoner også verdien av å være frempå, ærlig og vise engasjement.


Railcom som støttespiller

RailCom har vært en positiv støttespiller for Linnea. Tilliten til henne som den første faste ansatte lastebilsjåføren med innkjøp av lastebil har betydd mye. Hun fremhever RailComs evne til å se hele bildet av en person, uten å begrense seg for mye til alder eller erfaring. Linnea føler seg respektert og godt mottatt både på kontoret og ute på prosjekter.


"Jeg ønsker også å benytte anledningen til å rose gutta på verksted som har hjulpet til med å gjøre i stand lastebilen. De har virkelig gjort en god jobb" Linnea Riddargård

Et mannsdominert miljø

Linnea finner det spennende å være en ung kvinnelig lastebilsjåfør i jernbanebransjen. Selv om oppmerksomheten som følger med dette er merkbar, er det viktig for henne å bevise at hun kan utføre jobben like godt som mannlige kolleger, og at fokuset er på jobben hun skal utføre. Hun legger vekt på samarbeid når fysikken kan bli utfordrende og understreker behovet for å spørre om hjelp fra sine mannlige kollegaer innimellom.

I det forholdsvis mannsdominerte miljøet hos RailCom har Linnea ikke forsøkt å endre noen kultur, men heller blende inn med gutta. Hun håndterer ubehagelige situasjoner generelt ved å si ifra, og opplever at det som regel blir respektert, men betoner at hun har hatt bare gode opplevelser så langt i RailCom.


Positiv påvirkning på arbeidsmiljøet

Når det gjelder mangfold, ser Linnea på sitt bidrag som kvinne i et mannsdominert yrke som en positiv påvirkning på arbeidsmiljøet. Hun tror at blandingen av kvinner og menn i arbeid har en positiv effekt, utfra egne erfaringer, Linnea avslutter ved å understreke viktigheten av gjensidig respekt og empati, uavhengig av kjønn, språk eller hudfarge, som nøkkelkomponenter for et sterkt og godt arbeidsmiljø.

Comments


bottom of page