top of page
  • Jonna Harding

Jernbaneforbedringer på deler av Kongsvingerbanen

RailCom vinner anbudsrunden for JBT KB 2024, med en kontraktsverdi på rundt 17 millioner kroner inkludert opsjon.


Den ettertraktede kontrakten vil involvere en rekke betydningsfulle jernbanetekniske arbeider på Kongsvingerbanen og markerer RailComs engasjement for å levere kvalitetsløsninger innen jernbanesektoren.


"Vi er veldig begeistret for å ha sikret JBT KB 2024-kontrakten, og dette representerer ikke bare en betydelig forpliktelse fra RailCom, men også et stort tillits bevis fra Bane NOR." sier Werner Moen, Prosjektleder i RailCom

Arbeidene som skal utføres på deler av Kongsvingerbanen inkluderer bytte av to sporveksler med tilhørende signalarbeider og lavspentinstallasjoner. I tillegg vil RailCom håndtere utskiftingen av to planoverganger samt gjennomføre masseskifte av plaskepartier på ett sted med opsjon på ett plaskeparti til. En del av prosjektet involverer også etablering av nytt signal med lampe og fjernstyring på Kongsvinger stasjon.


RailCom er som alltid stolte av å ha fått med seg RIAS som underentreprenør for signalarbeider og KL. Denne strategiske alliansen vil styrke selskapets evne til å levere komplekse prosjekter effektivt og i tråd med bransjens høyeste standarder. Arbeidene er planlagt å starte i mai og forventes å pågå ut november, og dette prosjektet vil ikke bare bidra til RailCom sin vekst, men også være en verdifull tilføyelse til forbedringen av Kongsvingerbanen og tilknyttede jernbanefasiliteter.


"Vi ser frem til å videreføre vårt samarbeid med RIAS, med fokus på presis gjennomføring og levering i samsvar med avtalte tidsfrister. Vårt fokus vil alltid være sikkerhet, kvalitet og effektivitet når vi arbeider ute i sporet. Dette prosjektet er et skritt videre i vår reise mot å være ledende innen jernbaneinfrastruktur, og vi ser frem til å levere resultater som vil være til glede for samfunnet som helhet." avslutter Werner Moen, Prosjektleder i RailCom

Werner Moen
Werner Moen, Prosjektleder JBT KB 2024

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page