top of page
  • Jonna Harding

Oppgradering på Grorudbanen

Bilde: Sporveien


RailCom kunngjør med glede at vi har sikret en betydelig kontrakt med Sporveien for oppgraderingsprosjektet på Grorudbanen. Denne nyheten markerer enda en viktig milepæl for RailCom og understreker selskapets lange erfaring innen bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur.

 

Oppgraderingsprosjektet på Grorudbanen er et omfattende initiativ som tar sikte på å forbedre drifts effektiviteten, påliteligheten og sikkerheten på t-bane linjen. Prosjektet vil omfatte flere oppgaver, inkludert utskifting av viktige komponenter, justering av spor, modernisering av strøm forsyningssystemet og oppgradering av kommunikasjonsinfrastrukturen.

 

En av de sentrale oppgavene i prosjektet er bytting av 6 SPV 1:1-enheter, som vil bidra til å forbedre ytelsen og sikkerheten langs linjen. Videre vil 4 SPV rives for å gi plass til bygging av rettspor, noe som vil bidra til å optimalisere sporstruktur og trafikkflyt. Disse tiltakene vil bidra til å forbedre reiseopplevelsen for passasjerer og øke hastigheten.


I tillegg til sporrelaterte oppgaver, vil prosjektet også inkludere utskifting av strømskinne og kjøreskinne over en lengde på henholdsvis 20 700 meter strømskinne og 10 000 meter kjøreskinne. Disse tiltakene er essensielle for å sikre pålitelig strømforsyning og forbedre stabiliteten og jevnheten i skinnegangen. RailCom vil også utføre stikkbytte av 400 sviller, samt legge 10 000 meter langsgående jord for å forbedre jordingsforholdene langs linjen. I tillegg vil det bli utført utskifting av 25 000 meter fiberkabel og subrør for å modernisere kommunikasjonsinfrastrukturen, samt tetting av 900 m² tunnel for å sikre strukturell integritet. Som en del av oppgraderingsprosjektet vil RailCom montere 9 spenningsbegrensere for å regulere strømstyrken langs linjen. Disse enhetene vil bidra til å beskytte infrastrukturen og øke sikkerheten for både passasjerer og ansatte. Videre vil det bli montert 3 stk trackbounding-enheter for å kontrollere togbevegelser og forbedre trafikkreguleringen.

Oppgraderingsarbeidet vil starte med forberedende arbeider i mai, mens hovedarbeidet vil pågå fra 30. april 2024 til 19. august 2024. 

 

RailCom er stolt over å ha med Hadeland Elektro som underentreprenør på lavspent, og ser frem til et spennende samarbeid for å fullføre prosjektet og levere et vellykket prosjekt på vegne av Sporveien.


"Vi er svært fornøyde med at RailCom er valgt som hovedleverandør av Sporveien for oppgraderingsprosjektet på Grorudbanen. Dette samarbeidet bekrefter vår kompetanse innen jernbaneinfrastruktur, og vi ser frem til å levere et prosjekt som vil forbedre reiseopplevelsen og styrke transportsystemet i Oslo-regionen." Eirik Frøysa, Prosjektleder RailCom AS
Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page