top of page
  • Jonna Harding

RailCom kjøpt opp av Baneservice AS

Ervervelsen av de gjenværende 43% av RailCom AS markerer en betydelig milepæl for både Baneservice AS og RaillCom. Baneservice vil nå eie og drive RailCom som et fullstendig integrert, men likevel selvstendig datterselskap. Denne strategiske beslutningen styrker vårt felles engasjement i jernbaneindustrien.


Siden 2016 har Baneservice AS, gjennom sitt 57% eierskap, aktivt bidratt til RailComs vekst og suksess i bransjen. Ved å nå eie hele 100%, åpnes det nye muligheter for tettere samarbeid, synergi og effektiv ressursutnyttelse mellom de to selskapene. RailCom vil imidlertid opprettholde sin selvstendige identitet, og dette oppkjøpet gir Baneservice muligheten til å styrke sin portefølje og konsolidere sin posisjon sammen med RailCom, som ledende aktører innen jernbaneinfrastruktur.


Som et heleid datterselskap kan RailCom fortsette sin innovative tilnærming til jernbanebransjen, samtidig som det drar nytte av Baneservices støtte og ressurser.


"Denne sammenslåingen gir begge selskapene en sterk plattform for vekst, diversifisering og levering av høykvalitets tjenester i tråd med bransjens beste praksis." sier Martin Eriksson, Produksjonsleder i RailCom

"RailCom har levert svært gode resultater både før og etter at Baneservice kjøpte seg inn i selskapet. De har lang erfaring innenfor jernbane, og er eksperter innen t-bane og trikk. Selskapet har et solid nedslagsfelt i Østlandsområdet." sier administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne.

RailCom ser frem til å styrke båndene med Baneservice og samarbeide om å forme fremtidens jernbaneinfrastruktur med et fornyet fokus på innovasjon, bærekraft og operasjonell effektivitet.
Comments


bottom of page