top of page

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene beskriver hvordan RailCom handler og opptrer slik at vi sikrer at vår virksomhet drives på en etisk og samfunnsansvarlig måte. Retningslinjene skal kjennetegne oss i vårt daglige arbeid.
Forretningside, overordnede strategier og verdier er førende for de etiske retningslinjene. Retningslinjene skal hjelpe oss til å gjøre de rette valgene når vi som selskap eller som enkeltmedarbeidere står overfor etiske dilemmaer.

bottom of page