top of page

En bærekraftig fremtid sammen med

Logo_BLACK_Tiny_Workers.webp

Vi i Railcom er dedikert til å drive vår virksomhet på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Vår støtte til Tiny Workers og Pollinator-Parker er en del av vår bredere strategi for samfunnsansvar, som inkluderer miljøvennlige initiativer, etisk forretningspraksis og investeringer i lokalsamfunn. Ved å støtte initiativer som Pollinator-Parker, tar vi et aktivt steg mot å bygge en mer rettferdig og bærekraftig verden. Vi oppfordrer alle våre partnere og kunder til å bli med oss i denne viktige innsatsen.

https://www.tinyworkers.no/

RailCom 1.jpg

Hva er en
pollinator-park?

Hos Railcom er vi stolte av å støtte Tiny Workers i deres arbeid med å opprette Pollinator-Parker – blomstrende paradis for våre små pollinerende venner som villbier, humler og sommerfugler. Disse parkene er unike pakkeløsninger utviklet for å bekjempe nedgangen i bestanden av villbier og andre pollinerende insekter.

 

Pollinator-Parker består av blomsterenger som gir mat til villbier gjennom hele sesongen, bieboliger utformet som miniatyrhus, og informasjonsskilt som kommuniserer tiltaket og de utfordringene pollinerende insekter står overfor. Disse parkene skaper nye møtepunkter mellom mennesker og villbier, hvor vi kan lære om og verdsette den viktige jobben de gjør.

Bærekraftsmål

Vår støtte til Tiny Workers og deres Pollinator-Parker er en del av Railcoms større forpliktelse til FNs bærekraftsmål (SDG). Gjennom dette samarbeidet arbeider vi spesielt mot tre mål: bærekraftige byer og lokalsamfunn (Mål 11), liv på land (Mål 15), og samarbeid for å nå målene (Mål 17).

 

Ved å etablere Pollinator-Parker i byene, bidrar vi til å skape grønne, inkluderende og bærekraftige byrom som støtter både biologisk mangfold og menneskelig trivsel. Disse parkene gir byboere muligheten til å oppleve naturen på nært hold og lære om betydningen av pollinerende insekter. Pollinator-Parker spiller en viktig rolle i å bevare biologisk mangfold ved å tilby viktige habitater for villbier og andre pollinerende insekter.

 

Vår støtte bidrar til å beskytte og gjenopprette disse naturlige habitatene, som er avgjørende for bærekraftig utvikling. Railcom tror på kraften i samarbeid for å oppnå bærekraftsmålene.

 

Ved å støtte Tiny Workers og deres Pollinator-Parker, samarbeider vi med lokalsamfunn og andre aktører for å nå felles mål og skape en bedre fremtid for alle.

e49421_22909168a1604cd093a8700cfc76e75d~mv2.webp
bottom of page