top of page
Våre tjenester

RailCom AS er et privat entreprenørselskap med fokus på nybygging og vedlikehold av jernbane, trikk, t-bane og telekommunikasjon til banerelatert virksomhet. Med RailCom som leverandør kan du som byggherre være sikker på at arbeidet blir ivaretatt på en profesjonell og pålitelig måte i et hvert prosjekt. 

Spor

Railcom er eksperter på å håndtere krevende sporoppgaver raskt, sikkert og effektivt. Vi bruker spesialmaskiner, utstyr og dyktige fagarbeidere for å sikre en pålitelig levering. Våre ansatte har bred erfaring innen vedlikehold og nybygg av trikk, t-bane og jernbanespor. Railcom tilbyr tjenester som bygging og vedlikehold av spor, bygging og montering av sporveksler, skinne og svillebytte, skinnesveising, oppmåling/innmåling, rensing/bytte av masse, og mindre prosjekteringsoppdrag. Vi har også velegnede maskiner og utstyr for å sikre en effektiv gjennomføring. Med Railcom kan du være trygg på at dine sporrelaterte behov blir håndtert på en profesjonell og kvalitetsbevisst måte.

Kontakt

IMG_6313.HEIC
Railway Worker

Sveis

RailCom er meget kompetente på skinnesveising og innehar en bred og lang erfaring innenfor feltet. Våre sveismedarbeidere har lang og bred erfaring innen sveisearbeider og er sertifisert i sveisemetode Thermit(71), påsveis (111), Påsveis (114) og formsveis. De utfører alltid arbeidet sitt med nøyaktighet og presisjon, og følger sikkerhets prosedyrer knyttet til utstyr og utførelse. RailCom sin sveisavdeling utfører sveisearbeid på banerelaterte strukturer som for eksempel skinner og skinneganger. Dette kan inkludere alt fra reparasjon, vedlikehold og installasjon av sveiset materiale for å sikre en trygg og pålitelig drift av jernbanesystemet. Gjennom et godt organisert team samt tilgang til moderne og pålitelig utstyr utfører vi jobben effektivt også på korte disponerings tider. Våre sveisere er erfarne og opprettholder høy kvalitet og nøyaktighet selv med stramme tidsfrister. RailCom er sertifisert i henhold til NS-En ISO 3834-2:2021 som er en internasjonal standard som kvalitet sikrer sveiseprosessen for bedrifter som bruker seg av sveising på forskjellige konstruksjoner og materiell. Med RailCom kan du som byggherre være trygg på at sveisjobben blir ivaretatt med en profesjonell og effektiv utførelse.

Kontakt

Lavspent

RailCom er eksperter på lavspentarbeider innen jernbane relatert virksomhet. Med godkjent El-installatør og Ekom-nett autorisasjon fra DSB, kan vi oppfylle alle kravene innenfor lavspent og tele/fiber på jernbane, sporvei og trikk. Vi tilbyr effektive løsninger og har erfarne medarbeidere som er tverrfaglige og dyktige. De har lang erfaring med blant annet jording, belysning, tavler, kabelomlegging, ITV, og brann- og nød/ledelysanlegg. Med våre elektrikere kan du stole på at vi er en pålitelig partner når det gjelder banerelaterte lavspent, tele og fiberarbeider.

Kontakt

Henrik_Pettersson.heic
Mortensrud.jpg

Grunnarbeider

RailCom har omfattende erfaring med grunnarbeider i og ved jernbanen. Vi har en tilpasset moderne maskinpark, utstyr og dyktige ansatte med solid erfaring fra både store og små prosjekter. RailCom tilbyr tjenester som riving og bygging av kulverter, dreneringsarbeider, legging av rør og kanaler, bygging av natursteinmur, diverse rivningsarbeider, rensing/bytting av masse, bytte av kummer og fundamenter, oppmåling/innmåling, samt ADK-kompetanse. Vår maskinpark er moderne og tilpasset behovene i bransjen, samtidig som vi har høyt fokus på miljø når vi velger nye maskiner og utstyr.  Med RailCom kan du være trygg på at ditt prosjekt blir håndtert på en profesjonell og kvalitetsbevisst måte.

Kontakt

Vinterberedskap

Et avsnitt.

Klikk her for å legge til tekst og redigere. Klikk på «Rediger tekst» eller dobbeltklikk for å legge til ditt innhold og endre skrifttypen. Du må gjerne dra og slippe hvor som helst på siden.

Dette er en bra plass til å skrive en lang tekst om ditt selskap og dine tjenester. Du kan bruke plassen til å fortelle mer detaljert om ditt selskap. Fortell om teamet ditt og hvilke tjenester du tilbyr.

Bybane
kommunikasjon Tower

Telecom

Et avsnitt.

Klikk her for å legge til tekst og redigere. Klikk på «Rediger tekst» eller dobbeltklikk for å legge til ditt innhold og endre skrifttypen. Du må gjerne dra og slippe hvor som helst på siden.

Dette er en bra plass til å skrive en lang tekst om ditt selskap og dine tjenester. Du kan bruke plassen til å fortelle mer detaljert om ditt selskap. Fortell om teamet ditt og hvilke tjenester du tilbyr.

Kontakt

bottom of page