top of page

ARP Rapport

RailCom jobber aktivt for å innfri kravene i aktivitets- og redegjørelsesplikten. Denne rapporten er en beskrivelse av hvor langt vi har kommet i arbeidet for likestilling og mot diskriminering; Status i selskapet, hvilke risikoer og årsaker vi har funnet forbundet med temaet, planlagte tiltak og evaluering av prosessen.

Last ned vår rapport for 2022 under:

bottom of page