top of page

Vi er med på å utvikle fremtidens jernbanenett i Norge.

Under kan du bli bedre kjent med oss gjennom våre seneste utførte prosjekter. Vi oppdaterer prosjekter fortløpende.

Spor

Railcom er eksperter på å håndtere krevende sporoppgaver raskt, sikkert og effektivt. Vi bruker spesial maskiner, utstyr og dyktige fagarbeidere for å sikre en pålitelig levering.

Les mer

Lavspent

RailCom er meget kompetente på lavspentarbeider innen jernbane relatert virksomhet. Med godkjent El-installatør og Ekom-nett autorisasjon fra DSB, ppfylles alle kravene innenfor lavspent og tele/fiber på jernbane, sporvei og trikk.

Les mer

TeleCom

Vår Telecom avdeling består av montører med lang erfaring innen jernbane tekniske installasjoner.

Les mer

Sveis

RailCom er meget kompetente på skinnesveising og innehar en bred og lang erfaring innenfor feltet. Våre sveismedarbeidere er sertifisert i sveisemetode Thermit(71), påsveis (111),

Les mer

Grunnarbeider

RailCom har omfattende erfaring med grunnarbeider i og ved jernbanen. Vi har en tilpasset moderne maskinpark, utstyr og dyktige ansatte med solid erfaring fra både store og små prosjekter.

Les mer

Vinterberedskap

RailCom har et eget team som står klar som beredskap om vinteren.

Les mer

Bærekraftsmål

3.png

Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

RailCom AS forplikter seg til å være en ansvarlig aktør innen bane- og telekommunikasjonssektoren, med et stort fokus på miljøhensyn. Vi er stolte av å være en drivkraft for positiv endring og erkjenner at vårt ansvar strekker seg utover prosjektene våre. Gjennom våre miljøtiltak søker vi ikke bare å etterleve, men også å gå utover forventningene og sette standarder for en mer bærekraftig fremtid.

bottom of page