top of page

Bærekraft

RailCom AS forplikter seg til å være en ansvarlig aktør innen bane- og telekommunikasjonssektoren, med et stort fokus på miljøhensyn. Vi er stolte av å være en drivkraft for positiv endring og erkjenner at vårt ansvar strekker seg utover prosjektene våre. Gjennom våre miljøtiltak søker vi ikke bare å etterleve, men også å gå utover forventningene og sette standarder for en mer bærekraftig fremtid.

 

Vi forplikter oss til bærekraft med miljøtiltak og arbeid mot ISO 14001-miljømål. Vi implementerer tiltak for støy, vibrasjoner, forurensning, og effektiv avfallshåndtering. Miljøbevissthet støtter vår forpliktelse til høy kvalitet og tilfredse kunder ved prosjekt overlevering.

God helse.jpg

3. God helse & livskvalitet

Det er viktig for RailCom at alle våre ansatte trives på arbeid, og opprettholder en god fysisk og psykisk helse. Vi ønsker å samarbeide med våre ansatte og samarbeidspartnere for å skape en helsefremmende arbeidsplass. RailCom ønsker å bidra til gode helseforhold i hele verdikjeden i alle aspekter av våre samarbeidsprosjekter.

12.jpeg

12. Ansvarlig forbruk & produksjon

RailCom ønsker å jobbe mer miljøvennlig i forhold til bærekraft mål nr. 12 ved å fokusere på avfallshåndtering, ressursbruk og miljøpåvirkning. For oss vil dette bety at implementerer tiltak som resirkulering og gjenbruk av materialer der hvor det er mulig. Vi har fokus på energi effektive løsninger og reduksjon av utslipp. For oss er det viktig å ha en bevissthet om miljøaspektene i alle deler av virksomheten for å bidra til en mer bærekraftig fremtid for bransjen. RailCom har fokus på å tilby fossilfrie eller utslippsfrie alternativer til våre kunder og er blant annet først ut med innkjøp i verdens første hybride Huddig med jernbaneunderstell.

Likestilling.jpg

5. Likestilling mellom kjønnene

I RailCom er vi opptatt av likestilling. For oss betyr dette å inkludere tiltak som å sikre lik lønn og karrieremuligheter for alle ansatte uavhengig av kjønn eller etnisitet. Vi fremmer mangfold og inkludering i arbeidsmiljøet og støtter initiativer som kvinners deltakelse og lederskap i en mannsdominert bransje. 

Åpenhetsloven

samarbeid.png

17. Samarbeid for å nå målene

For å oppnå bærekraft mål 17 ønsker RailCom å delta i initiativer som fremmer innovasjon og teknologisk utvikling for å bidra til en bærekraftig fremtid for jernbanesektoren. Vi ønsker å fremme partnerskap og inkludere samarbeid med andre aktører i bransjen, myndigheter og samfunnet generelt for å utveksle kunnskap, ressurser og beste praksis.

9.jpg

9. Innovasjon & infrastruktur

RailCom ønsker å investere i utviklingen av smarte transportsystemer og bruk av bærekraftige materialer og maskiner som reduserer utslipp og på sikt forbedrer effektiviteten i arbeidet vårt. Vi ønsker å skape en positiv miljøpåvirkning i jernbanesektoren. RailCom er blant annet først ut med innkjøp i verdens første hybride Huddig med jernbaneunderstell.

Logo_BLACK_Tiny_Workers_edited.png

Tiny Workers | Villbier

Honningbier og villbier er ikke det samme. I Norge finnes det over 200 arter bier. En av disse er honningbia, resten er villbier.

Tiny Workers legger først og fremst til rette for villbier. Likevel vil blomsterengene tilby næring til både villbier, honningbier og andre pollinerende insekter, slik som sommerfugler og blomsterfluer.

Bærekraftsmål: 11, 15 & 17

Les mer her om hvordan RailCom støtter Tiny Workers.

HMS-arbeid

RailCom har et stort fokus på HMS arbeid. Vi ønsker å skape en arbeidskultur der alle tar personlig ansvar for de tre aspektene helse, miljø og sikkerhet. Ved å implementere gode HMS rutiner internt bidrar vi til å skape et trygt og omsorgsfullt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vårt arbeid med arbeidsrelaterte skader, tilrettelegging av arbeidsforhold og tilgang til helsefremmende tiltak er en kontinuerlig pågående prosess hos oss i RailCom. 

eirik_ågew.jpg

Helse

RailCom har et stort fokus på HMS arbeid. Vi implementerer stadig strenge sikkerhetsprosedyrer, gir våre ansatte nødvendig opplæring og utstyr. Vi gjennomfører også  regelmessige risikovurderinger og opprettholder en god kommunikasjon om HMS-tiltak.

IMG_6313_edited.jpg

Miljø

Vi har fokus på å redusere negative påvirkninger på naturen og omgivelsene rundt anleggsplassen. Vi har egne tiltak som håndterer avfallshåndtering, energieffektivitet, ressursbevaring og reduksjon i miljøskadelige stoffer

IMG_7372.JPEG

Sikkerhet

Vi sikrer alltid at anleggsplassen er fri for farer som kan medføre til skader eller ulykker. Dette innebærer jevnlige risikovurderinger, opplæring i sikkerhetsrutiner, bruk av personlig verneutstyr og etablering av nød prosedyrer

bottom of page