top of page
  • Jonna Harding

Hanne Kvernmo: Ny HR-leder bringes inn for å styrke RailComs samarbeidskultur

I den dynamiske jernbanebransjen, hvor teknisk nøyaktighet møter daglige driftsutfordringer, har RailCom nylig ønsket velkommen en ny HR-leder med en dypt forankret visjon – Hanne Kvernmo. Med en imponerende bakgrunn fra entreprenørvirksomhet, spesielt innen elektro, energi og jernbane, bringer Hanne med seg over to tiår med engasjement for å forme arbeidsmiljøer.


Hanne vektlegger betydningen av å bygge broer mellom teknisk ekspertise og menneskelige ressurser, inspirert og motivert av sitt ønske om direkte og ærlige arbeidsmiljøer med psykologisk trygghet.


"I HR handler det ikke bare om å forstå jernbanens tekniske spor, men også om å forstå og styrke menneskene som holder hjulene i bevegelse," uttaler hun.

Hennes tilnærming fokuserer på åpenhet og støtte for å skape et arbeidsmiljø der hver ansatt føler seg sett, hørt og inspirert til å levere sitt beste. Tillit er stikkordet som gjennomsyrer Hannes tilnærming. "Tillit bygges på gjensidig respekt og forståelse," forklarer hun. I en sektor preget av tekniske utfordringer og krav, ser hun på åpen dialog som en hjørnestein for å skape sterke bånd mellom ledelse og medarbeidere. Hennes visjon er ikke bare å skape en trygg og forutsigbar arbeidsplass, men også å bygge en kultur av gjensidig støtte og engasjement blant alle ansatte.


Som en erfaren HR-leder erkjenner Hanne viktigheten av å bli kjent med folk, organisasjonen og forstå forretningsvirksomheten. "Det er da jeg kan være den beste støtten for alle," sier hun. Hanne Kvernmo har som hovedmål å fortsette å bygge en solid struktur og grunnmur for alle i RailCom, og hun ser på dette som nøkkelen til å skape et arbeidsmiljø med høyt ansattengasjement og -involvering.


Så mens jernbanen beveger seg langs sine tekniske spor, ser Hanne på HR som limet som knytter sammen den menneskelige kraften som driver bransjen fremover. Gjennom en kombinasjon av teknisk innsikt, åpen kommunikasjon og støttende ledelse, håper Hanne å forme RailCom som ikke bare et sted for jernbaneeksperter, men også et sted der mennesker blomstrer og lykkes. Hanne avslutter med en kraftfull visdom inspirert av Nelson Mandela:


"I jernbanebransjen tror jeg på at vårt sterkeste verktøy er 'å sette oss ned og samtale.' Åpen dialog og gjensidig forståelse bygger broer mellom tekniske spor og menneskelige relasjoner. I denne sit-down-and-talk tilnærmingen ligger nøkkelen til å bygge tillit, løse utfordringer og forme et arbeidsmiljø der vi alle kan trives og lykkes. Dette understreker betydningen av å skape et miljø der ansatte kan dele sine perspektiver, ideer og bekymringer, og hvor dialogen blir en vei mot en mer bærekraftig suksess." avslutter hun.

I forbindelse med RailComs nyansettelse av Hanne ønsker Elin Mesna Helliksen, daglig leder i RailCom, å understreke betydningen av Hannes over to tiår lange engasjement for å forme arbeidsmiljøer innen entreprenørvirksomhet.


"Hannes over to tiår lange engasjement for å forme arbeidsmiljøer vitner om en dyp forståelse for de daglige utfordringene vi møter. Som en erfaren fagperson og en trygg, voksen leder som vektlegger grunnleggende rettferdighet, har Hanne utviklet en tilnærming til HR som fokuserer på tillit som hjørnestein, bygget på gjensidig respekt og forståelse. Vi er overbevist om at Hanne vil bidra til å styrke samspillet mellom ledelse og medarbeidere, og skape et arbeidsmiljø der hver ansatt opplever å bli anerkjent, lyttet til og inspirert. Dette vil ytterligere fremme vårt mål om å alltid opprettholde høy kvalitet i alle våre arbeidsprosesser." avslutter Elin Mesna Helliksen

Hanne Kverno,

HR leder RailCom

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page