top of page
  • Jonna Harding

Optimalisering av spor ved Skarpsno Bru, en del av vinterens feilrettingstiltakI løpet av vinterperioden har Railcom blant annet gjennomført nødvendige tiltak for å korrigere feilplasseringen av jernbanesporet ved Skarpsno bru / Filipstad, som har ført til midlertidig stengning av sporet over brua. For å sikre en korrekt linje i tråd med stikningsdata, vil en pakkmaskin bli brukt. Før denne kunne tas i bruk, måtte Railcom utføre omfattende arbeid med utskifting av massene i sporet foran brua over en avstand på omtrent 21 meter. Dette inkluderte følgende trinn:


  1. Kapping og midlertidig fjerning av to sporstiger

  2. Fjerning av forurenset masse, 70 cm under skinnetopp (SOK)

  3. Etablering av ny ballastpukk for det nedre ballastlaget

  4. Innføring av sporstiger og sikring til det eksisterende sporet

  5. Fylling av ballast mellom og på utsiden av svillene for det øvre ballastlaget

Sporet komprimeres

Etter disse grundige forberedelsene ble sporet nøye komprimert ved bruk av Huddig-pakkaggregat, med laserrettelse for å sikre presisjon. Fire av seks sveiser (mellomsveis) ble utført som en del av denne prosessen, dokumentert i en kort video som gir bedre innsikt i arbeidet. Neste trinn i optimaliseringen involverer ankomst av en pakkmaskin for å legge sporet på riktig linje basert på stikningsdata. Etter dette vil det bli gjennomført nødvendige avsluttende tiltak, inkludert nøytralisering og sveising av de to siste sluttsveisene.

Denne feilrettingsprosessen er en del av RailComs kontinuerlige innsats for å sikre optimal tilstand, pålitelighet og sikkerhet ved jernbaneprosjekter som ved Skarpsno bru / Filipstad.


Presisjon i sveisearbeid er avgjørende for sporintegritet hos RailCom. Vi sikrer feilfri tilpasning gjennom nøyaktighet og presisjon i sveiseprosessen. Dette er en kjerneverdi som reflekterer vårt fokus på sikkerhet og kvalitet i hvert prosjekt." - Michal Kucybala, Sveisansvarlig i RailCom

Video

Se vår korte video for å forstå prosessen med en mellomsveis, som er essensiell for å opprettholde integriteten og sikkerheten til sporet.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page