top of page

Prosjektleder

RailCom AS er et privat entreprenørselskap innen nybygging og vedlikehold av jernbane, trikk, t-bane og telekommunikasjon. RailCom har som målsetning å levere prosjekter av høy kvalitet, til meget godt fornøyde kunder. Bedriften ble stiftet i 2009 og leverte i 2022 en omsetning på ca. 240 millioner kroner. Selskapet sysselsetter i dag ca. 80 ansatte og er også sertifisert lærebedrift.

 

Hovedkontoret er lokalisert i Lillestrøm, mens prosjektene hovedsakelig finner sted i Østlandsområdet. RailCom er en stolt del av Baneservice-konsernet.


Vi søker dyktige prosjektledere til oppdrag innen jernbane, trikk og t-bane

Vi kan tilby

 • En spennende arbeidshverdag i et tverrfaglig miljø der du er med på å utvikle miljørettede og samfunnsnyttige tjenester.

 • Et dokumentert godt arbeidsmiljø, med høy fagkompetanse og hyggelige kollegaer

 • En arbeidsplass med høyt fokus på sikkerhet, HMS og trivsel

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Bonusordning

 • Rett person vil ha gode muligheter for faglig utvikling / videreutdanning

Personlige egenskaper som er viktige for oss og våre medarbeidere:

 • Du brenner for kvalitet og sikkerhet

 • Du er generelt positivt orientert, endringsvillig og fleksibel

 • Du har evne til helhetlig perspektiv og tverrfaglig problemløsning

 • Du er ryddig og strukturert, selvgående og har høy prioriterings- og gjennomføringsevne

 • Du evner å styre / veilede ansatte på en måte som motiverer og engasjerer og som sikrer en god og trygg arbeidshverdag

 • Du samarbeider godt og er en god relasjonsbygger, både internt og eksternt

 • Du jager kontinuerlig forbedring og effektivisering i arbeidet, på en trygg og sikker måte

 • Andre liker å jobbe med deg fordi du er respektfull, deler kunnskap, erfaringer og informasjon

 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er tillit, åpenhet, ærlighet og samarbeid.

 

Arbeidsoppgaver:


Som prosjektleder vil du være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av fornyelse- og vedlikeholdsprosjekter innen vårt fagfelt. Prosjektleder har ansvar for at prosjektarbeidet innfris med høye krav til kvalitet og sikkerhet. Krav og tidsfrister skal overholdes, målene nås og kundenes forventninger imøtekommes.

Herunder:

 • Lede og utvikle prosjektteam med ansvar for prosjektering, bygging, ferdigstillelse, idriftsettelse av anlegg og overlevering.

 • Ansvarlig for kontraktsoppfølging mot kunde og at prosjekt utføres i tråd med gjeldende lover, kundekrav og internt styringssystem

 • Ansvarlig for utarbeiding av tilbudsdokumentasjon og utredning / kalkulasjon i forbindelse med anbudsprosesser

 • Rapportering av prosjektstatus; herunder økonomi, endringer, avvik, kvalitet og fremdrift

 • Ansvarlig for oppfølging av og løpende kontakt med leverandører, innleie og underentreprenører

 • Ansvarlig for at krav til kompetanse, HMS, kvalitet og ytre miljø ivaretas i alle ledd

 • Motivere, rettlede og veilede, også eksterne samarbeidspartnere

Arbeidssted vil hovedsakelig være ved bedriftens hovedkontor og ute i prosjekt. Natt og reisevirksomhet må påregnes.

Kan dette være noe for deg?

Vi tror den rette personen for oss har:

 • Minimum 5 års erfaring innen bygg- og anleggsbransjen

 • Stor interesse for det tekniske så vel som det økonomiske

 • Erfaring fra prosjektarbeid, fortrinnsvis prosjektledelse

 • Tydelige og gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

 • God erfaring med å følge opp leverandører og å forholde seg til lovverk og forskrifter

 • Gode lederegenskaper, herunder motivasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevne

 • God kjennskap til kvalitetsledelse, HMS og sikkerhet

 • Gode IT-kunnskaper og er komfortabel med digitale plattformer og løsninger

 • Må ha:

  • – Førerkort (min.kl.B)

  • – Norsk / skandinavisk språk (flytende)

Det vil være en fordel om du har:

 • Erfaring fra jernbane, trikk eller t-bane

 • Fagbrev som er relevant for vår virksomhet

 • Teknisk utdanning på høyskole- / universitetsnivå

Send søknad med CV

bottom of page